การดูแลทำความสะอาดสะดือทารกแรกเกิด

สื่อสุขศึกษาสำหรับประชาชน

RDU ทุ่งยางแดง มาใช้ยา อย่างสมเหตุผลกันเถอะ

สื่อสุขศึกษาสำหรับประชาชน

หนังสั้น บันทึกสีจาง

รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดปัตตานี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 12 ภาคใต้ ปี 2560

งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด 2567

Category:

ผลการประเมินผู้ปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก

Category:

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

Category:

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

30 พ.ย. 2566

คลิกเพื่ออ่าน ...

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน บุคลากรดีเด่นและดีมาก

Category:

สรุปผลข้อร้องเรียนและการดำเนินการข้อร้องเรียน

Category:

สรุปผลข้อร้องเรียนและการดำเนินการข้อร้องเรียน ประจำปีงบ 2560

https://drive.google.com/file/d/1Pgz_AaP3Dy5G058tPRYV3ijquGCsI4n-/view?usp=sharing

HDC PATTANI

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัดปัตตานี เพื่อใช้กำกับติดตามการดำเนินงานทางสาธารณสุข

LINK URL

PDC TYD

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอทุ่งยางแดง เพื่อใช้กำกับติดตามการดำเนินงานทางสาธารณสุข

LINK URL

CHRONIC DB

เว็บไซต์คลังข้อมูลโรคเรื้อรังระดับจังหวัดปัตตานี เพื่อใช้กำกับติดตามการดำเนินงานโรคเรื้อรัง

LINK URL

NHSO

เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส่วนกลาง เป็นแหล่งข้อมูลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ

Read More